automatyka w dobrej formie

Automatyka przemysłowa - kompleksowe rozwiązania.

biuro@v8automatyka.pl 572-324-457
serwis 516-124-557 serwis@v8automatyka.pl
zapytania i oferty 604-930-795 oferty@v8automatyka.pl
linie procesowe 697-443-726 proces@v8automatyka.pl

automatyka w dobrej formie

ul. Partyzantów 16A
10-521 Olsztyn

Nasza droga
od pomysłu
do rozwiązania pod klucz


Złożone instalacje procesowe oraz specyfika branż chemicznej, farmaceutycznej, a także spożywczej i kosmetycznej zawsze wymagają indywidualnego podejścia do specyfiki danego produktu oraz wykorzystywanej technologii.

 1. 1

  Zrozumienie potrzeb klienta.

  Przed przystąpieniem do złożenia oferty, zawsze analizujemy obecnie prowadzone procesy na terenie zakładu klienta, sprawdzamy dostępną infrastrukturę, badamy i oceniamy surowce i produkty – zawsze proponujemy alternatywne rozwiązania w celu ograniczenia wydatków inwestora już na etapie ofertowania. Dążymy do tego, aby nasza oferta w 100% spełniała oczekiwania i założenia naszego partnera biznesowego.

 2. V8 automatyka sp. z o.o. 2

  Opracowanie i opiniowanie technologii.

  Każdy proces wymaga osobnego opracowania zarówno od strony technologicznej jak i materiałowej. W czasie realizacji zawsze porównujemy nasze pomysły z bezcennym doświadczeniem klienta, tak, aby jak najwcześniej wyeliminować niedoskonałości „wieku dziecięcego” występujące podczas rozruchów. Często też pełnimy rolę konsultantów i doradców.

 3. 3

  Symulacje oraz obliczenia.

  Każdy proces w zależności od używanych mediów należy zweryfikować pod kątem doboru pomp oraz średnic rurociągów, wydajności energii grzewczej oraz chłodzącej w celu zoptymalizowania strat ciśnienia i zużycia. Często wymagana jest osobna weryfikacji skuteczności mieszania oraz dobór odpowiedniej mocy mieszania. Jesteśmy w stanie również oszacować i zminimalizować nieuniknione straty produktu podczas transferów. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykonać symulacje CFD stopnia dyspersji danego produktu w mieszalniku.

 4. V8 automatyka sp. z o.o. 4

  Projekt zamaszynowania oraz model 3D.

  Każde urządzenie musi spełniać założone wymagania zarówno technologiczne jak i gabarytowe. Wykonujemy modele 3D, layouty 2D oraz rysunki złożeniowe i izometryczne poszczególnych urządzeń. Przed przystąpieniem do montażu klient ma możliwość zweryfikowania gabarytów oraz podzespołów instalacji. Szczegółowo przygotowane rysunki i zestawienia materiałowe pozwalają sprawnie, a zarazem precyzyjnie przeprowadzić prace montażowe.

 5. 5

  Realizacja.

  Prace montażowe realizowane są zawsze poprzez doświadczony personel w zależności od branży, w jakiej wykonywany jest dany projekt. Wspieramy polski przemysł. Staramy się, aby dostarczane podzespoły poszczególnych elementów pochodziły od polskich producentów lub fabryk działających w naszym kraju. Wykonywane urządzenia i rurociągi podlegają wszelkim normom ciśnieniowym oraz maszynowym. Dobór technologi i spawania odpowiada wymogom danej branży. W naszej ofercie realizujemy również instalacje aseptyczne spawane metodą orbitalną, wykonujemy endoskopię spoin oraz gwarantujemy wymaganą chropowatość powierzchni.

 6. V8 automatyka sp. z o.o. 6

  Uruchomienie.

  Ostatni, a zarazem najważniejszy etap przedsięwzięcia. W tym czasie wraz z klientem zawsze stajemy przed presją czasu oraz weryfikacją wcześniej poczynionych założeń projektowych. Nawet najdokładniej zrobiony projekt i najbardziej elastyczny harmonogram nie zapewniają przewidzenia rzeczy nieprzewidywalnych, dlatego szczególnie dbamy o to, aby nasz zespól inżynierów, który brał udział w początkowym etapie zawsze był obecny w czasie rozruchów. Wiedza o procesie projektowania, zastosowanych urządzeniach oraz o drobnych n iuansach, a także dotychczas zdobyte doświadczenie naszej kadry pozwalają na kreatywne i szybkie reagowanie na pojawiające się wyzwania.

 7. 7

  Kwalifikacja odbiorowa.

  Ten etap dotyczy zwłaszcza branży farmaceutycznej, gdzie mamy nie małe doświadczenie we wdrażanych urządzeniach. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do certyfikacji FAT, SAT, DQ, IQ, OQ, PQ, a także HAZOP oraz Analizę Ryzyka. Jako dostawcy sprzętu uczestniczymy we wszystkich fazach kwalifikacji, w zależności od wymagań kontraktu.

 8. V8 automatyka sp. z o.o. 8

  Serwis i obsługa.

  Po zakończeniu realizacji zawsze dokładamy starań, aby obsługa była należycie przeszkolona. Zakres naszej dostawy zawsze zakłada okres gwarancyjny, w którym jesteśmy od razu gotowi do podjęcia interwencji w przypadku awarii. Po tym okresie zawsze gwarantujemy dodatkowe usługi serwisowe oraz służymy wsparciem merytorycznym przy przejmowaniu instalacji przez operatorów, jak i przyszłych modernizacjach.

Jakość

Oprócz norm i przepisów przestrzegamy wytycznych dobrych praktyk wytwarzania