automatyka w dobrej formie

Automatyka przemysłowa - kompleksowe rozwiązania.

biuro@v8automatyka.pl

Cezary Czaja

wszystkie sprawy 727-930-617 c.czaja@v8automatyka.pl

Paweł Trocha

zapytania i oferty 604-930-795 p.trocha@v8automatyka.pl

Michał Prolejko

sterowanie 697-443-726 m.prolejko@v8automatyka.pl

automatyka w dobrej formie

ul. Partyzantów 16A
10-521 Olsztyn

ZESPÓŁ

Trzon firmy stanowi trzech automatyków z wieloletnim doświadczeniem. Różnorodne projekty i szeroki zakres branż pozwalają na analizę problemów z szerszej perspektywy. Dużą wagę przywiązujemy do zrozumienia potrzeb klienta, tak by zrealizowane zlecenie spełniało nawet niewypowiedziane wymagania. Wyjątkowa elastyczność pozwala na realizację zleceń na dowolnych aparatach, PLC i HMI.

OFERTA

 • projektowanie dokumentacji elektrycznej,
 • wykonanie szaf sterowniczych,
 • oprogramownie maszyn sterowanych z użyciem PLC i HMI
 • projektowanie i modernizacja układów bezpieczeńswa maszyn
 • pomiary elektryczne
 • serwis i modernizacja maszyn przemysłowych
 • doradztwo i wsparcie techniczne
 • optymalizacja zużycia mediów
 • serwis interwencyjny 24/7
 • systemy informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb

DOŚWIADCZENIE W BRANŻACH

 • spożywczej,
 • farmaceutycznej,
 • oponiarskiej,
 • drzewnej,
 • przetwórstwa tworzyw
oraz wykonania specjalne
 • higieniczne,
 • do stref zagrożenia wybuchem.
Złóż zapytanie

SERWIS

dla wymagających 24/7

Szymon Steć

 • naprawa maszyn i urządzeń,
 • wymiana szaf sterowniczych,
 • konserwacja instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydrauliki siłowej,
 • pomiary elektryczne,
 • naprawy i przeglądy wózków widłowych, podestów wolnobieżnych oraz suwnic,
 • przeglądy okresowe, gwarancyjne i pogwarancyjne,
 • dobezpieczanie maszyn,
 • optymalizacja zużycia mediów,
 • doradztwo techniczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Etap 1.
Podnoszenie jakości zarządzania. Obejmuje opracowanie strategii rozwoju firmy, w tym wejścia na rynki zagraniczne oraz opracowanie i wdrożenie norm zarządzania jakością z obszaru ISO 9000. Elementy doradztwa strategicznego w projekcie dotyczą opracowania z jednej strony strategii rozwojowej/ marketingowej firmy, pozwalającej na poszerzenie obszarów działania o kraje zagraniczne, z drugiej zaś, wdrożenia wymaganych przez klientów standardów związanych z zarządzaniem jakością.

Etap 2.
Rozwój usług związanych z projektowaniem, wykonawstwem i serwisem. Obejmuje zakup specjalistycznego oprogramowania wraz z usługą doradczą (szkolenia personelu) oraz zakup sprzętu komputerowego pozwalającego na prowadzenie zdalnego serwisu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Działanie: 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”
Poddziałanie: 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”
Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nazwa Projektu: „Innowacyjne usługi z obszaru automatyki przemysłowej”
Beneficjent: V8 automatyka Sp. z .o.o.

Przyznane dofinansowanie: 149.903,00 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu: 351.312,60 PLN
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktualne ogłoszenia: